• Предметно - цикловые комиссии

Предметно - цикловые комиссии

      Колледжде 3 предметтик циклдык комиссия иштейт:
1. «Жалпы гуманитардык жана социалдык экономикалык дисциплиналар» циклы. ПЦК төрайымы Жумалиева Роза Ормоновна – 2009-жылы ОшТУну аяктаган, кесиби Англис тили мугалими.

2. «Жалпы кесиптик дисциплиналар» циклы. ПЦК төрайымы Раева Кыздыркан Төлөновна– Билим берүүнүн мыктысы, 1989–жылы ФПИни жана 2002-жылы ОшТУну аяктаган, кесиби инженер технолог жана биология мугалими.

       3. «Клиникалык дисциплиналар» циклы. ПЦК төрайымы Кошатова Гүлзат Турдалиевна, 2005 – жылы ОшМУнун ХФФ аяктаган, кесиби – химик–биолог.