"Жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык дисциплиналар" ПЦК